Εκπαίδευση

Τι πιστεύουμε για την εκπαίδευση πληροφορικής

Ο υπολογιστής είναι ένα πολυ-εργαλείο που η εκμάθησή του δεν είναι αυτοσκοπός.

Είναι το μέσο για να αυξήσουμε:

 • την παραγωγικότητά μας
 • τις δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας μας
 • τη δημιουργικότητά μας
 • τις γνώσεις μας σε άλλα αντικείμενα

Συνεπώς, δίνουμε έμφαση στην εξοικείωση με το υλικό και το λογισμικό (προγράμματα) αλλά με απώτερο στόχο την κατάκτηση τεχνικών, γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα κάνουν τη ζωή μας πιο έυκολη. Ενθαρρύνουμε την εξάσκηση, την εξερεύνηση, τον πειραματισμό, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα και σε θέματα ασφαλείας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας.

 

Παιδιά

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για παιδιά:

 • συνδυάζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες με την ενίσχυση της δημιουργικότητας
 • εισάγουν τα παιδιά στις μεθοδολογία διαχείρισης έργων
 • προωθούν τη λογική και μαθηματική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων
 • προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες, κλίσεις, ανάγκες κάθε παιδιού
 • έχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με την ηλικία και τις υπάρχουσες δεξιότητες του παιδιού
 • δεν απαιτούν μελέτη, αλλά δημιουργική σκέψη και εξάσκηση
 • καλύπτουν 9 τεχνολογικούς στόχους, από λειτουργικά συστήματα μέχρι προγραμματισμό.
 • υποστηρίζουν και προσχολικές ηλικίες (από 4 ετών)

 

Ενήλικες

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για ενήλικες:

Τα γενικού προσανατολισμού προγράμματα απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν μια επαρκή γνώση του τρόπου λειτουργίας του υπολογιστή αλλά δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών γραφείου, υπηρεσιών του διαδικτύου (internet) και διαχείρισης αρχείων. Υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της εξεταστέας ύλης των διπλωμάτων που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και προαιρετικά μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε αντίστοιχες πιστοποήσεις.

 

Τα ειδικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Εφαρμογές γραφείου για προχωρημένους
 • Προγραμματισμό
 • Linux
 • Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Επεξεργασία εικόνας
 • Desktop publishing