Επισκευές

Έχουμε μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης στα συστήματα πληροφορικής

Εταιρικοί και οικιακοί χρήστες από το Αγρίνιο και όχι μόνο, μας εμπιστεύονται σταθερά για:

  • επισκευές φορητών και σταθερών υπολογιστών
  • επισκευές περιφερειακών
  • απομάκρυνση ιών και λοιπού κακόβουλου λογισμικού
  • βελτιώσεις ψύξης
  • βελτιώσεις επιδόσεων
  • ανάκτηση δεδομένων

Δεν περιοριζόμαστε σε απλή αντιμετώπιση συμπτωμάτων αλλά πάντα και με εκτενή διαγνωστικά προβαίνουμε στις απαραίτητες επιδιορθώσεις ώστε να μπορείτε να στηρίζεστε στην καλή λειτουργία των συστημάτων σας.

Κρατάμε ιστορικό συντήρησης και όπου χρειάζεται περιοδικός επανέλεγχος, είναι δωρεάν.