Πιστοποιήσεις

Προετοιμάζουμε πλήρως υποψηφίους για τις πιστοποιήσεις δεξιοτήτων Vellum IT Skills Standard και Proficiency (αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ), καθώς και για τις πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών.

Τα διπλώματα Vellum IT Skills είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο

Δείτε περισσότερα εδώ