Εξεταστικό κέντρο

Είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τα διπλώματα Vellum IT Skills

δείτε και:
εκπαίδευση, πιστοποιήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να παρακολουθήσω μαθήματα για να συμμετάσχω στις εξετάσεις;

Όχι απαραίτητα. Οποιοσδήποτε έχει επάρκεια γνώσης και δεξιοτήτων σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη, μπορεί να συμμετάσχει. Στις εξετάσεις που διοργανώνουμε συμμετέχουν τόσο εκπαιδευόμενοί μας, όσο και εκπαιδευόμενοι άλλων σχολών, όσο και "ανεξάρτητοι" υποψήφιοι.

Τι χρειάζεται για να συμμετάσχω;

  1. Επικοινωνείτε μαζί μας για κράτηση θέσης
  2. Συμπληρώνετε αίτηση συμμετοχής
  3. Προσκομίζετε αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηριου ή πιστοποιητικού γέννησης
  4. Καταβάλλετε τα έξοδα εξέτασης. (Δεν υπάρχουν έξοδα εγγραφής, καρτών δεξιοτήτων ή άλλα κρυφά έξοδα. Πληρώνετε μόνο για τις ενότητες στις οποίες εξετάζεστε).

Σε πόσες ενότητες πρέπει να εξεταστώ για να λάβω το πιστοποιητικό μου;

Για κάθε μια εξεταστική ενότητα εκδίδεται ξεχωριστό επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο έχετε στα χέρια σας εντός 4 ημερών από την εξέτασή σας και μπορείτε άμεσα να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε σχετική προκήρυξη. Αν επιθυμείτε, μετά από την ολοκλήρωση περισσοτέρων ενοτήτων, μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον και συγκεντρωτικό πιστοποιητικό.